במידה ומדובר בהזמנה קיימת, ציין בשדה זה את מספר ההזמנה